Tại sao nên đăng kí làm thành viên của KBJ?

21/1/2007

Hướng dẫn đăng kí làm thành viên và xem tài liệu kỹ thuật.

 

Untitled

giao diện khi vào website của KBJ

Untitled1

khi chưa là thành viên của KBJ sẽ không xem được tài liệu kỹ thuật

đăng ký

nhập đúng email và tên đăng nhập sau đó KBJ sẽ gửi thông tin xác nhận về Email cho bạn

2

sau khi đã xác nhận thành công thì bạn có thể đăng nhập

4

khi đã đăng nhập thành công bạn có thể xem tài liệu của KBJ

5

tất cả tài liệu của KBJ đều có pass bạn phải nhập pass là kbj.vn

Lưu ý: sẽ có vài trường hợp bạn sẽ không nhận được Email từ KBJ khi đó bạn hay để lại thông tin của mình để kỹ thuật của chúng tôi có thể xử lí và thông báo đến bạn trong thời gian sớm nhẩt 

Chúc các bạn thành công