Báo giá vật tư Xerox Chính Hãng của KBJ

29/1/2007

kbj-logo

 

BÁO GIÁ FUJIXEROX (HÀNG THƯƠNG HIỆU)

(Áp dụng từ 01/10/2019 đến 31/12/2019)

 

TT

Tên sản phâm

Mã hàng

Giá SL

Giá thanh toán ngay

Ghi chú

Mực

Hộp mực DC186/1055/1085(9K)

CT200401

180.000

200.000

Mực đổ 200G, thay chíp, vỏ hộp mực thương hiệu

 

Hộp mực DC236/2005/2007(9K)

CT200416

Hộp mực DC450I/4000(9K)

 

Hộp mực DC IV 2056/2058(9K)

CT201795

210.000

230.000

Hộp mực DC IV 2060/3060/3065(9K)

CT201735

Hộp mực DC IV 4070/5070(9K)

 

Hộp mực DC V 4070/5070(9K)

 

Hộp mực DC V 2060/3060/3065(9K)

CT202507

380.000

400.000

Hộp mực DC236/2005/2007(25K)

CT200417

250.000

270.000

Mực đổ 500G, thay chíp, vỏ hộp mực thương hiệu

Hộp mực DC450I/4000(25K)

CT200719

Hộp mực DC IV 2060/3060/3065(25K)

CT200734

300.000

350.000

Hộp mực DC IV 4070/5070(25K)

CT200820

Hộp mực DC V 4070/5070(25K)

CT202344

Hộp mực DC V 2060/3060/3065(25K)

CT202509

580.000

600.000

Trống

Cụm Trống DC186/1055/1085(II)

CT350285

850.000

900.000

Thay trống, dán seal, đóng lại túi bạc vỏ hộp thương hiệu

Cụm Trống DC236/2005/2007(II)

CT350769

Cụm Trống DC450I/4000(II)

CT350413

Cụm Trống DC186/1055/1085(KBj)

CT350285

1.400.000

1.500.000

Thay trống, hộp từ mới, đóng lại túi bạc vỏ hộp thương hiệu

Cụm Trống DC236/2005/2007(KBj)

CT350769

Cụm Trống DC450I/4000(KBj)

CT350413

Cụm Trống DC IV 2056/2058(II)

CT350938

950.000

1.000.000

Thay trống, dán seal, đóng lại túi bạc vỏ hộp thương hiệu

Cụm Trống DC IV 2060/3060/3065(II)

CT350922

Cụm Trống DC IV 4070/5070(II)

CT350941

Cụm Trống DC V 4070/5070(II)

CT350961

Cụm Trống DC V 2060/3060/3065(II)

CT351089

1.150.000

1.200.000

Cụm Trống DC2056/2058(KBj)

CT350938

1.450.000

1.550.000

Thay trống, hộp từ mới, đóng lại túi bạc vỏ hộp thương hiệu

 

Cụm Trống DCVI 2060/3060/3065(KBj)

CT350922

Cụm Trống DC VI 4070/5070(KBj)

CT350941

Cụm Trống DC V 4070/5070(KBj)

CT350961

Cụm Trống DC V 2060/3060/3065(KBj)

CT351089

1.700.000

1.800.000

Vật tư khác

Bộ kéo giấy(3 quả) khay gầm

 

250.000

300.000

Hàng tháo máy

Bộ kéo giấy (3 quả) DF

 

400.000

450.000

Clutch đăng ký(trục khớp từ)

 

500.000

600.000

Cụm Clutch đăng ký

 

800.000

900.000

Cụm chuyển in(L/H chute)

 

200.000

300.000

Móc khóa duplex

 

300.000

350.000

Móc khóa DF

 

300.000

350.000

Cụm duplex

 

1.500.000-2.000.000

Cụm exit

 

1.500.000-2.000.000

Bộ nạp và đảo bản gốc DCI/II/III

 

2.500.000­­­-4.000.000

Cụm sấy DC236/2005/2007

 

2.000.000-3.000.000

Cụm sấy DC450I/4000

 

3.000.000-4.500.000

 

              Thanh toán bằng: Tiển mặt, CK hoặc séc cho Công ty CP Kỹ Thuật và Đầu Tư Kinh Bắc

                                                          Số tài khoản : 12010006158150 tại : BIDV-SGD1